Solarskole
Lerbyggeri
Udviklingssamarbejde

Indføring i teknikken ved lerbyggeri

for byggefagfolk fra planlægning og håndværk samt for kommende bygherrer

I flere årtusinder har man også på vores breddegrader praktiseret lerbyggeri, men inden for de sidste fyrre år er denne teknik næsten gået i glemmebogen. Højt energiforbrug og problematisk byggeaffald ved "moderne" byggematerialer, nyudvikler test- og forarbejdsningsmetoder for ler og ikke mindst erkendelsen af, at effektivt anvendt ler helt klart kan forbedre indeklimaet og velbefinden, har gennem innovativt videreudvikling ført til en renæssance for dette byggemateriale.

Tidsrelevante anvendelse- og forarbejdningsformer for massivbyggeri og for let-lerteknikker under forskellige virksomheds- og økonomiske betingelser (håndsværk eller selvbygger) vil blive formidlet i teori og praksis. Underviseren har mangeårige erfaringer som praktiker og som leder af et lerbygningsfirma, der er blevet tildelt udmærkelse som et EXPO-2000 projekt for fremtidskoncepter.

Faglig ledelse :

Werner Kiwitt, Teknikpædagog og forretningsfører af artefact

Marius Bierig, Ingeniør - lerbyggeteknik

Materialer: Ler DIN-Norm, artikler og faglitteratur

Forevisning af dokumentarfil omkring temaet (aften)

Deltagerkreds:

Repræsentanter fra forskellige byggefag, byggeingenører, arkitekter samt potentielle bygherrer med håndsværks eller faglige erfaringer.
Deltagerantallet er begrænset til max 16.

Dette arrangement bliver i Slesvig -Holsten anerkendt som uddannelsesferie.

Deltagegebyr:

€ 650,- inklusiv. Seminarmaterialer og ekskursuioner

dertil kommer fire overnatninger med morgenmad i topersoner appartment i lerhvælving- eller kuppelbyggeri fra € 128,- pr person, tillæg for enkeltværelse.

Ved bekræftelsen af tilmelding modtager De en regning.

Tre uger for starten på seminaret modtager De et detaljeret program eller meddelelse om aflysning.

Ved afbestilling fra Deres side indtil 10 dage før start skal der indbetales 25%. Indtil fire dage før start er betalingen 50% og senere skal hele beløbet erlægges. Der er muligt at stille med en anden person til seminaret uden udgifter.

 

Indføring i lerbygningsteknik

 

Mandag

kl. 9.30 Velkomst og seminarstart
Økologisk byggeri og byggemateriale ler
Afklaring af begreber, kvaliteter og byggetekniske egenskaber
M.Sc. Marius Bierig, PRO LEHM
kl. 13.30

Eksempler på energibesparende og æstetiske byggeri med regionale ressourcer
Rundvisning gennem centret
Werner Kiwit, artefact

kl. 15.00

Ler prøvemetoder i lerlaboratorium:
Sedimentationstest, bindingsevne, svindmasse, opslemningsevne

 

Tirsdag

Formiddag

Massiv byggeteknik med vådler og tørler
Konstruktiv brug af massiv ler teknik.

 

Eftermiddag Praktisk arbejde
Mure, grovpudsning, ler "trampning" i virksomheden PRO LEHM, Langballig

 

Onsdag

Formiddag Introduktion: Let-ler teknik
Konstruktiv brug af Let-ler teknikker
Eftermiddag Praksis: Strå-let-ler, træ-let-ler
i virksomheden Pro Lehm, Langballig

 

Torsdag

Formiddag

Overfladebehandling af lervægge, pudsning og maling
Praktisk pudsearbejde

Eftermiddag Ekskursion til forskellige nybyggerier i regionen med forskellige lerbygningskomponenter som EXPO-boligen Langballig

 

Fredag

 

Anvendelse og udbredelse i praksis: Organisering af en lerbyggeplads
- som selvbygger
- som håndværker/bygmester

Afslutning på arrangementet omkring kl. 16.30

Til oversigten "Arrangementer 2006"

artefact home