Alle links til projektbeskrivelser sker til de tyske beskrivelser, der er ikke foretaget nogen oversættelse.

Jordens fremtid - Jorden i fremtiden
Tænk og lær globalt - handle lokalt

Dagsprojekter for skoleklasser og ungdomsgrupper
Uddannelse for en bæredygtig udvikling


       
  Oplev natur:
Aldergruppe
N 01| Opleve natur med alle sanser
8 - 13 år
N 02| På sporet af hønseguden
fra 8 år
N 03| Jord, vand og ler
10 - 16 år
Interkulturel rejse:
R 01|Jordens børn
8 - 13 år
R 02| Alt bananer?
fra 9 år
R 03| Leg eller alvor? Aladins nye lampe
11 - 16 år
R 04| I en tynd tråd
11 - 16 år
Rundt om energi:  
E 01| Blæsende fyre: Bygning af en lille vindmølle
9 - 16 år
E 02| Spare energi, hvad er det?
8 - 13 år
E 03| Hvorledes kommer solen ind i kontakten?
12 - 20 år
E 04| Fremtidsteknologi Brændstofcelle
12 - 20 år
   

 

Projekttilbud ved artefact

Kære venner og kolleger,

En klassetur til Lyksborg er ikke alene en fantastisk rejse for at lære om sol og strand, om skove og søer, om klintkyst og morænelandskab; I, lærere og klasser eller gruppe, kan også på en spændende og underholdende måde opleve dybdeborende emner fra natur- og miljøbeskyttelse til det ellers ganske svære emne „Uddannelse for bæredygtig udvikling “ – ved at besøge hos POWERPARK, deltage i et Energi-Ralley eller deltage i en hel projektdag.
På "udenfor skole" læringscenter artefact i Lyksborg/Østersøen hører den globale læring til den pædagogiske hverdag. Flere end 20.000 elever, børn og unge har i de sidste 10 år besøgt centret.
I rammerne af siv-rør dage og pilot/fyrtårnsseminarer er der muligheder at gennemføre en efteruddannelsesdag eller komme med sine egne erfaringer og ideer.

Her finder I kort beskrevet den samlede artefact palet:
- Projektdage med temaer bestemt ud fra elevalder og årstid på vores 6 ha store areal
- PowerPark, Tysklands første EnergiOplevelsePark, også med PowerParkRallye
- Miljø- og udviklingspædagogik, Siv/Rør dage, fagseminar og Solarskolen
- artefact-gæstehus (32 senge) til seminar, klassetur, blød tourisme, møder

Som fri virksomhed uden institutionel støtte er vi tvungen til også på børn- og unge området at arbejde med omkostningsdækning.
Det opkrævede bidrag på Euro 10,- pr deltager for et ca. 5 timers foreløb på en projekt. Bidraget kan knapt nok dækker de løbende udgifter. På projektdage med høje materialomkostninger (bygning af solar- og vindkraftmodeller, temaer omkring fair handel, tekstiler og legetøjsbygning) må man derfor påregne et yderligere bidrag til dækning af materialomkostning..

Powerpark-entre er ved projektdage indkluderet, ellers udgør det ved elevgrupper over 10 personer € 2,50 pr Person.
Et Power-Rallye (1,5-2 timer opholdstid) er en energiquiz for smågrupper med alderstilpasset spørgeark og introduktion. Det koster med entre € 4,- pr person. (fra 10 deltagere.)

I kan også bestille ophold og forplejning på jeres klassetur eller en hel rør/siv seminar ! Nærmere information Ferie

Spørg venligst inden bindende tilmelding om der er frit på jeres ønsketidspunkt eventuelt på et alternativt tidspunkt
( Tlf. 0049-04631-6116-0 info@artefact.de oder fax 0049-04631-6116-28).
Først derefter skal I så sende (tysk) jeres bindende tilmelding pr Fax eller Post til os.
Hvis I vil aflyse en endnu uforpligtende forreservering må vi bede hurtigst muligt om besked, så tidspunktet kan blive besat til anden side. Ved bindende bestilling må vi desværre opkræve et afbestillingsgebyr.

Vi glæder os til jeres besøg! Med venlig hilsen

Werner Kiwitt

Tilmeldingsformular til projektdage (tysk)

Til jeres projektdag skal I skal sætte ca. 5 timer af inklusiv middagspause ( uden rejsetid)

Grundprisen er altid EUR 10,- pr deltager/projektdag dertil kommer material og forplejningsudgifter. Besøg i PowerPark kan finde sted i løbet af projektdagen og er uden yderlig udgifter.