Solarskole
Lerbyggeri
Udviklingssamarbejde

Solarskole artefact Lyksborg

i samarbejde med

Deutschen Gesellschaft für Solarenergie DGS

 

Kommentarer til Solarskole 2003

Deres vej til at blive solar(fag)rådgiver

Videreuddannelsestilbudet retter sig mod enhver, der interessere sig for eller selv vil installere et solanlæg, men også til alle, der gennem deres erhverv ( varme- og elinstallatører. energirådgiver, byggeingeniør, arkitekter, taglæggere, skorstensfejer), foretager efteruddannelse, forhandler eller installerer solarteknik. Ved en central eksamen på samme tidspunkt over hele Tyskland, kan der opnås afslutningsbevis som solarrådgiver eller solarfagrådgiver.

Termin 2006 - Undervisningsområde Fotovoltaik (fotoceller):

Kursus 1: 19. –22. april 2006 onsdag-lørdag 9.00 til 17.00 artefact Lyksborg
Kursus 2: 08. –11. okt. 2006søndag-onsdag 9.00 til 17.00 artefact Glücksburg

Undervisningsindhold - Fotovoltaik:

 • Grundlag: opbygning og fysiske porcesser i en fotocelle
 • Elektriske egenskaber, indflydelses parametre og markedsoversigt for fotocellemoduler
 • Knstruktion og planlægning af netkoblet system
 • Driftøkonomiske beregninger for fotocellersystemr, støttemuligheder, energisparelovgivning osv.
 • Praksisdel med planlægning af system og indføring i montage og vedligeholdelse af system
 • Grundlag for rådgivning om solenergi

 

Termin 2006 - Undervisningsområde termiske solaranlæg:

Kursus 1: 12. –15. maj 2006 fredag- mandag 9.00 til 17.00 artefact Glücksburg
Kursus 2: 22. –25. nov. 2006 onsdag-lørdag 9.00 til 17.00 artefact Glücksburg

Undervisningsindhold - Termiske solaranlæg ( solfangere):

 • Grundlag: Opbygning, funktion og regulering af solaranlæg
 • Planlægning af anlæg, normer og bestemmelser
 • Driftsøkonomiberegninger, miljø og udgifter, støtte
 • Praksisdel med planlægning anlæg,indføring i montage og vedligeholdelse, fejldiagnose
 • Grundlag for solarrådgivning

 

Prøve :

Eksamen med henblik på prøvet solarrådgiver står åben for alle.
Zur Eksamen til prøvet solarfagrådgiverkan kun aflægges af den, som

a) i et instalationserhver har svende- eller faglært arbejderbevis eller
b) har været beskæftiget i et installationerhevr mere end 5 år eller
c) en passende uddannelse som ingeniør.

Eksamensterminer: Lørdag 24. juni und Lørdag 9. december 06. Tilmelding kræves!

 

Deltagergebyr pr. undervisningsområde:
4-dages kursus grundgebyr € 395,- efter DGS tarif


Fotovoltaik € 79.-
Solarvarme € 69,-

Prøvegeby pr. undervisningsområde EUR 49,-

(For at kunne læse dokumentet kræves Acrobat Reader
Acrobat Reader kan downloades gratis her)

Til oversigt "Arrangementer 2006"

artefact home