Solarsskole
Lerbyggeri
Udviklingssamarbejde


Udviklingssamarbejde : mere end blot teknologioverførelse

Kløften mellem fattige og rige landen truer hele tiden med at blive bredere. Tilgangen til de grundlæggende nødvendigheder som vand og uddannelse bliver ofte besværliggjort på grund af klimaændringer, som formindsket nedbør og svækkelse af vandkraftpotentialet.
Vedvarende energier, der ud fra de givne betingelse kan udnyttes med eller uden tilslutning til elnet, får dermed en stadig voksende betydning. Subventioniering af teknikeksport slår imidlertid ikke til som problemløsning. „Udviklingen må komme nede fra“, såfremt de bæredygtige sociale, erhversmæssige og økologiske forbedringer skal opnås.
Med henblik på at nå frem til en succesfuld projektrealisering skal der finde en listning og afklaring sted af de energipolitiske forudsætninger, rentabilitetberegninger, uddannelse og kvalificering, den tekniske viden på stedet, klar ansvarlighed for vedligeholdelse, reperationer, refinanciering, marketing og sociale kompetencer – og yderligere kriterier .
Såvel håndværk-teknik som mange andre læringsmål hører i artefact-centret til „Capacity building“. Den faglige, energi- og udviklingsmæssige viden i regionen bliver inddraget gennem teori og praksis, i energiuddannelsesparken, på fagekskursioner til tyske og danske producenter og videregående uddannelsesinstitutioner samt ved besøg hos firmaer og firmaledere.

Artefact-centret er selv i sit idegrundlag præget af den internationale kultur- og teknikudveksling på flere måder: Tidligere medarbejde ved udviklingstjenester og fagfolk fra andre kulturer bringer deres erfaringer med; de nubiske hvælvinger blev planlagt sammen med indiske arkitekter. Innovative ideer kombineres med regionale og internationale forudsætninger. Kravene er og bliver, at anvende ressourcer for byggeri, strøm og varme så energieffektivt som muligt, så det kan ske, uden også på verdensmålestok at være på bekostning af andres liv.
Udfra dette idegrundlag er den af artefact udviklede egen regenerative energiforsyning samt bygnings- og vandstyringen en basis for det almennyttige aktieselskabs rådgivnings- og uddannelses virksomhed.
Der gennemføres ikke selv projekter i Syden, men tilbydes først og fremmest tilrettet efter- og videreuddannelse rettet mod forskellige målgrupper.

Lyksborgs artefact - center for bæredygtig udvikling har gennem mere end ti år været aktive i internation personkvalificering og i gennemførelse af studier og efteruddannelse i ind- og udlandet.

Man kan den nødvendige støtte til kvalificering, Capacity Building og teknologi transfe
- for regenerativ energiformer som vind, fotoelektricitet (solceller), solvarme (solfanger), biogas
- for byggeri med ler og andre materiale i harmoni med omgivelserne
- for decentral vandforsynings- og spildevandbehandlings metoder
- for miljø- og teknologipædagogik, læseplansudvikling


 
Vi tilbyder programmer og træning på flere sprog med henblik på:

Information og motivering af potentielle samarbejdspartnere

 • Organisation, sproglig støtte og gennemførelse af faglige og touristrettede programmer for beslutningstagere fra politik og erhverv
 • interkulturel, sproglig og faglig træning for Deres eget personale før udlandsindsatser
 • Kvalificering af udenlandske montører, servicemedarbejdere osv i partnerlande på tekniske, interkulturelle og sproglige samarbejdsområder

Uddannelse til/ identificering af nødvendige forudsætninger:

 • tekniske standards, ledningsnet,...
 • politiske situation og stabilitet
 • interessgrupper i erhverv, forvaltning, ...
 • kulturel og sproglig viden
 • håndværks- og fagviden
 • Uddannelsessystem og kvalificeringsmuligheder


Fremme af tolerance og konflikmanagement i samarbejde med politiske, og erhvervsmæssige,
økologiske, touristorienterede og sociale aktører

Uddannelsescentret modtog i 1998 den europæiske solarpris og fik i 2000 som EXPO udstillingssted tildelt udmærkelse som eksemplarisk miljøvenlig regional virksomhed. Centret har egne seminar- og mødelokaler, værksteder, et gæstehus for indtil 32 overnattende gæster og egen regenerativ strømforsyning, Centre driver Tysklands første EnergiOplevelsesPark. artefact har desuden gode kontakter i det tysk-skandinaviske område med henblik på ekskursionsmål og fagfolk med teknisk, pædagogisk og energipolitisk viden i internationalt kontekst.

Vores internationale partnere og opgavestillere omfatter bl.a.:
 • Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (tidligere DSE-ZGB og Carl Duisberg Gesellschaft)
 • International Network for Sustainable Energy
 • Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GTZ
 • DED (Deutscher Entwicklungsdienst)
 • EED (Evangelischer Entwicklungsdienst)
 • Studienbegleitprogramm/ESG, Nordelbisches Missionszentrum
 • Stiftung Nord-Süd-Brücken
 • Asian Pacific Centre for Technology Transfer APCTT New Delhi
 • IREDA Indien, INTECAP Guatemala,...
 • Zentralstelle für Arbeitsvermittlung im Ausland ZAV Bonn
 • Energiestiftung Schleswig-Holstein
 • Privatfirmaer og virksomheder
 • Flensborg Højskolerne (Univ. Masters-Kurs SESAM: Sustainable Energy Systems and Management, Fachhochschule/Energietechnik)

Et eksempel på et introduktionskursus
for rejsende eksperter fra nødhjælps- og fra udviklingssamarbejdsorganisationer:

Udvælgelse og brug af teknik til bæredygtig projektstøtte.

Indstille sig på livsbetingelserne i modtagerlandet, forbinde egne ideer med forventninger og forudsætniger hos menneskene omkring “anvendbar og tilpasset teknik“ og derpå alligevel med succes få „bæredygtighed“ i spil - dette er ofte de store krav det stilles ved udsendelsen som udviklingssamarbejdspartner eller som nødhjælpsarbejder. Dog „anvendbar og tilpasset teknikker “ kan må ikke hente færdige i supermarkedet, færdige opskrifter er som oftest dømt til at mislykkes.
Dette ugelange seminar skal på grundlag en mangfoldighed af handlemuligheder hjælpe til med at udvikle sociale og interkulturelle, erhvervsøkonomiske og økologiske samt tekniske vurderingskriterier. Eksempler på omgivelsestilpasset byggeri, vandforsyning og spildevandbehandling, energi til madlavning og el forsyning bliver præsenteret og undersøgt i teorie og praksis med henblik på muligheder og begrænsninger for anvendelse.

Udvalg og brug af teknik til støtte for bæredygtig projekter.
Teori-praksis-workshop omkring forberedelse af indsats i udlander

Søndag Ankomst og indkvartering
mandag
kl. 9.30
Identificering af typiske problemer
Præsentation af deltagerne, forudsætninger og problemstillinger for det planlagte projekt
Eftermiddag Hvad er "anvendbar og tilpasset" teknik?
Identifikation af økonomiske, økologiske, sociale og interkulturelle kriterier.
Præsentation af artefact med rundvisning gennembygninger og EnergiOplevelsesPark
Tirsdag
formiddag
Tværsnitområdet byggeri
Omgivelsestilpassede muligheder mellem tradition og moderne
Deltagerorienteret projektudvikling med eksempel fra et DED-projekt
eftermiddag Demonstration af praktiske eksempler fra vægopbygning til tagdækning
Praktisk arbejde/Ekskursion til virksomheden PRO LEHM med etiopisk knowhow (Marius Bierig, tidligere DED)
onsdag
formiddag
Tværsnitområdet energiforsyning: energi til madlavning fra ler- til elkomfur
Hjælp i beslutningsprocesser, eksmpler og demonstration af bl.a. sparekomfur til træ, biogas- og solarkomfur.
eftermiddag Økonomiske og socialkulturelle grænser for indsatsen
Udviklingshjælperens funktion som forbilled? „Og hvorledes laver du mad hjemme?“
torsdag
formiddag
Elektrisk energi fra diesel til PV (fotoceller)
Introduktion: Anvendelsesmuligheder for solar- og vindenergi ved decentrale elforsyninger i privatboliger og kommunale institutioner Christiane Delfs, SESAM; N.N.
eftermiddag Praksis: Montage af et hjemme solarsystem
Beregning og udgifter ved et anlæg
Muligheder og grænser mellem økologi og økonomi
fredag
formiddag
Vandforsyning og sanitære anlæg
Brug af cisterne og pumper, rodzoneanlæg og komposttoilet (multtoilet).
eftermiddag
kl. 15.30
Udviklingshjælperens rolle mellem tidspres og bæredygtighed
Evaluering og afrejsen


Med baggrund i interesser og forhåndsaftaler er det muligt i de enkelte forløb at anlægge forskellige vægtninger omkring håndværk-tekniske temaer betemt af deltagernes forudsætninger, eksempelvis køn og teknik: kønsbestemte aspekter i projektudvikling og projektstyring. Projekmanagement og erhversøkonomiske koncepter ( Eksempel: Planlægning af eksistensgrundlag med CEFE-programmetrevolving funds etc.).

Faglig ledelse:
Werner Kiwitt, Teknikpædagog M.Sc. ARTES, gennem 15 Jahren i ind- og udland beskæftiget for GTZ, DSE, CDG og NGOs i uddannelses- og AT-projekter. Andre foredragsholder er pædagoger og ingenører oftest med mangeårige udlandserfaringer for eksempel med DED, DÜ, DRK og det internationale studieforløb SESAM (Sustainable Energy Systems and Management) ved Universitet Flensburg.

Deltagerkreds:
Medarbejdere fra udsendelsesorganisation, GTZ, nødhjælpsorganisationer og andre interesserede før udrejse eller genudsendelse. Tekniske forudsætninger er ikke nødvendige.
Grundviden i de typiske tværsnitområder vil blive formidlet. Med henblik på yderlige forberedelse kan der gives individuelt støtte i form af anvisning af faglitteratur og tilbud og supplerende kurser.
For pårørende som ikke deltager i kurset der efter behov tilbydes et familieprogram. Spørg efter muligheder!

Omkring Deres ønsketema kan vi tilbyde specielt tilrettelagte fagseminarer og ekskursioner for Deres organisation, sprog- og målgruppe.

Tysk brochure om udviklingsarbejdet kan downloades

Nysgerrig?

Så henvend Dem til os!

Start
artefact gGmbH       Werner Kiwitt
Bremsbergallee 35       D 24960 Glücksburg
Phone: 0(049) 4631-6116-0/31     fax -6116-28
email: info@artefact.de      www.artefact.de
artefact home